Nagrody DGP zostały rozdane po raz 24. W ten sposób uhonorowaliśmy najlepszych prawników oraz najkorzystniejsze rozwiązania legislacyjne i ich autorów.
Reklama
Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP i przewodniczący kapituły, podkreślał podczas uroczystości wręczenia nagród, że Złote Paragrafy co roku trafiają do rąk wybitnych prawników o niepodważalnym dorobku – takich, których nam w życiu społecznym najbardziej potrzeba.
Bona Lex
W przypadku drugiej nagrody – Bona Lex – kapituła uznała, że dobrym i potrzebnym prawem, które należy szczególnie docenić, był pakiet ustaw uszczelniających system podatkowy. Redakcja tradycyjnie zaś postanowiła wręczyć statuetkę i dyplomy tym, którzy zaproponowali i wdrożyli odpowiednie rozwiązania prawne.

Reklama
– Oczywiście zawsze chcemy, aby wyróżniane prawo było dobre pod każdym względem, ale nie ukrywam, że trochę mniej ważne jest, czy mamy do czynienia z majstersztykiem legislacyjnym. O wiele bardziej istotne jest bowiem to, czy prawo przysparza nam dobra społecznego – mówił Krzysztof Jedlak. Przypomniał paremię, w myśl której prawo to sztuka czynienia tego, co słuszne i dobre.
Z kolei premier Mateusz Morawiecki, który odbierał statuetkę Bona Lex, podkreślał, że wyróżnienie dedykuje wszystkim osobom i organom, które były zaangażowane w realizację tego „małego cudu gospodarczego”. Dzięki zmianom udało się bowiem zatrzymać w budżecie kilkadziesiąt miliardów złotych.
– Wielu mówiło, że tego nie da się zrobić. My udowodniliśmy, że jednak jest to możliwe. I obiecujemy, że nadal będziemy pracować dla wspólnego dobra – mówił premier Morawiecki.
W tym roku kapituła postanowiła – inaczej niż zwykle – wyróżnić nie jeden akt prawny, ale cały ich pakiet, który doprowadził do uszczelnienia podatków i tym samym dał wymierne skutki finansowe. Samo wprowadzenie pakietu paliwowego przyniosło – według szacunków – wzrost wpływów budżetowych o ok. 2,5 mld zł. Dobra sytuacja budżetu państwa to jednak zasługa przede wszystkim wzrostu wpływów z VAT; przykładowo w zeszłym roku wzrosły one o ponad 20 proc. To m.in. efekt wprowadzenia JPK_VAT dla przedsiębiorców.
Za wdrożenie przepisów uszczelniających system poboru VAT nagrodę decyzją redakcji DGP otrzymał stojący wówczas na czele Ministerstwa Finansów, a dziś premier, Mateusz Morawiecki. Wyróżniono również Pawła Szałamachę, ministra finansów w latach 2015–2016 r., za pracę nad przygotowaniem części docenionych regulacji, a także obecną minister finansów Teresę Czerwińską – za jej wkład we wdrażanie nowych rozwiązań podatkowych. W grupie nagrodzonych znaleźli się także: Paweł Gruza, podsekretarz stanu w MF, który przygotował i nadzorował m.in. zmiany dotyczące JPK, Wiesław Jasiński, podsekretarz stanu w MF w latach 2015–2016, za przygotowanie, przeprowadzenie przez parlament i wdrożenie pakietu paliwowego, oraz Michał Banaś, sekretarz stanu w MF, szef Krajowej Administracji Skarbowej i generalny inspektor informacji finansowej, który był odpowiedzialny za opracowanie i realizację reformy administracji skarbowej.
Najlepszy sędzia
Złoty Paragraf powędrował w tym roku do Stanisława Zabłockiego, prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną. Nagrodzony to wybitny specjalista od prawa karnego, co udowodnił, przewodnicząc składowi orzekającemu, który w zeszłym roku oddalił kasację prokuratora generalnego w głośnej sprawie zbrodni w Rakowiskach. Była to pierwsza kasacja wniesiona tylko od wymiaru kary. SN utrzymał, wbrew woli PG, karę 25 lat pozbawienia wolności dla skazanych, formułując przy okazji kilka istotnych standardów, które w przyszłości będą służyły za drogowskaz innym sądom. W 2017 r. sędzia Zabłocki zasłynął także bardzo merytorycznym i jednocześnie doskonale skonstruowanym wystąpieniem na forum Senatu – w obronie Sądu Najwyższego.
Najlepszy prokurator
Kapituła zdecydowała się wyróżnić Bartosza Biernata, prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Doceniono jego konsekwencję i upór w dążeniu do prawdy. Swoją postawą udowodnił, że zadaniem prokuratora nie jest tylko stawianie zarzutów, ale przede wszystkim ochrona interesu społecznego i dążenie do prawdy. To on bowiem zapoczątkował sekwencję zdarzeń, która w finale doprowadziła do uniewinnienia Tomasza Komendy. Nagrodzony już w 2010 r. sugerował przełożonym, że są dowody na to, że skazano niewłaściwą osobę.
Najlepszy adwokat
W tej kategorii zwycięzcą został Martin Pfnür. Doceniono jego działania na rzecz polskich przewoźników, którym od trzech lat sen z powiek spędza niemiecka ustawa o płacy minimalnej. Laureat tymczasem zatrzymał potężną machinę biurokratyczną naszego zachodniego sąsiada i praktycznie doprowadził do wstrzymania postępowań wobec tych polskich przewoźników, których sprawy prowadził. Nagrodzony konsekwentnie odmawiał udostępniania na żądanie organów kontrolnych pełnej dokumentacji firm. W wyniku tych działań postępowania wobec setek polskich przewoźników zawisły w próżni.
Wyróżnienie za działania na rzecz prawa i gospodarki
Walkę polskich firm przewozowych z potężną machiną niemieckiego państwa wsparły nie tylko działania mec. Martina Pfnüra. Dlatego też kapituła postanowiła w tym roku przyznać dodatkowe, specjalne wyróżnienie za działania na rzecz prawa i gospodarki. Powędrowało ono do radcy prawnego Bogumiła Kusia, który doprowadził do zakwestionowania przez niemiecki sąd możliwości objęcia przepisami niemieckiej ustawy o płacy minimalnej podmiotów spoza RFN – z uwagi na niezgodność takiej interpretacji z przepisami unijnymi.
Najlepszy radca prawny
W tym roku kapituła zdecydowała o przyznaniu aż dwóch Złotych Paragrafów w tej kategorii. Otrzymały je Karolina Kędziora i Jolanta Budzowska. Pierwsza z pań została wyróżniona za wieloletnie działania na rzecz osób dyskryminowanych i organizacji pozarządowych. Mecenas Kędziora aktywnie promuje zasady równości i ochrony praw człowieka.
Z kolei mec. Budzowska została doceniona za bezkompromisową walkę o prawa ofiar błędów medycznych. Prowadzi ją na salach sądowych, gdzie udało jej się wygrać wiele spraw, w efekcie których zasądzano rekordowe odszkodowania na rzecz pacjentów. W zeszłym roku nagrodzona była pełnomocniczką rodziny dziewczynki, która w wyniku błędów lekarskich podczas odbierania porodu stała się trwale niepełnosprawna. Sądy obu instancji przyznały dziecku zadośćuczynienie (1,2 mln zł) oraz 4,4 tys. zł miesięcznej renty. Jednocześnie sądy zdecydowały o wypłacie zadośćuczynienia dla rodziców – 300 tys. zł dla matki i 200 tys. zł dla ojca za „naruszenie więzi rodzinnych”.
Kapituła nagrody
Przewodniczący: Krzysztof Jedlak – redaktor naczelny DGP.
Członkowie: Małgorzata Gersdorf – I prezes Sądu Najwyższego, Marek Zirk-Sadowski – prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Maciej Bobrowicz – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jacek Trela – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Zbigniew Ziobro – prokurator generalny. W pracach kapituły z ramienia jej członków brali udział także Michał Laskowski – rzecznik prasowy i sędzia SN, Robert Hernand – zastępca prokuratora generalnego, Sylwester Marciniak – rzecznik prasowy i sędzia NSA, oraz Ziemisław Gintowt – członek prezydium NRA.