Za wywożenie śmieci trzeba płacić. To zasada, której nikt nie podważa. I bardzo dobrze. Nie chcemy przecież wędrować po zaśmieconych lasach czy pływać w brudnych jeziorach. Ochrona przyrody to priorytet.
Dobrze, że rozumieją to samorządowcy i zwykli ludzie. I dlatego nie budzi sprzeciwu obowiązek segregacji śmieci. Szkoda jednak, że urzędnicy nie mają obowiązku segregacji... umów o wywóz odpadów i nieczystości. Wszystkie przypadki życiowe wrzucają do jednego wspólnego worka. W ten sposób powstają paradoksalne sytuacje. Coraz częściej zmusza się właścicieli nieruchomości do płacenia za wywóz śmieci, których nie wytwarzają. I to rodzi protesty, którym nie można się dziwić. Firmy biorą pieniądze za coś, czego nie robią. Bo przecież, jeżeli odpady nie są wytwarzane, to nie ma czego wywozić. Tak więc rygorystyczne przestrzeganie przepisów nakazujących utrzymanie czystości i porządku w gminie powoduje, że coś zaczyna nieładnie pachnieć...