Obecnie w Sądzie Najwyższym orzeka 76 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia. Do piątku wypłynęło 12 oświadczeń od sędziów, którzy osiągnęli ten wiek i wyrazili wolę lub gotowość do pozostania na stanowisku - poinformował zespół prasowy SN.

Zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli - w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do początków maja - złożą stosowne oświadczenie i przedstawią odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a Prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

Jak poinformował w piątek Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku złożyli sędziowie: Rafał Malarski (67 lat; Izba Karna), Zbigniew Myszka, (65 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Bogumiła Ustjanicz, (67 lat; Izba Cywilna), Anna Kozłowska (66 lat; Izba Cywilna), Anna Owczarek (66 lat, Izba Cywilna), Maria Szulc (65 lat; Izba Cywilna), Wojciech Katner (68 lat; Izba Cywilna).

Gotowość do pozostania na stanowisku sędziego SN wyrazili też: Beata Gudowska (68 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Józef Iwulski (66 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Jerzy Kuźniar (67 lat; Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), Stanisław Zabłocki (67 lat; Izba Karna) i Jacek Gudowski (68 lat; Izba Cywilna).

Zespół prasowy SN zastrzegł jednak, że złożone oświadczenia mają różną treść. Na przykład sędzia Zabłocki - jak sam ujawnił na jednym z portali społecznościowych - napisał w swym krótkim oświadczeniu, że jest gotowy "zajmować stanowisko sędziego SN do ukończenia 70. roku życia, zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, przewidzianą w art. 180 ust. 1 Konstytucji RP".

Z kolei zgodnie z innym z zapisów nowej ustawy w pół roku od wejścia nowej ustawy w życie każdy sędzia SN może sam przejść w stan spoczynku składając za pośrednictwem I prezesa SN oświadczenie Prezydentowi RP.

Z informacji zespołu prasowego SN wynika, że - na obecną chwilę - trzech sędziów przejdzie wcześniej w stan spoczynku. Są to sędziowie: Bogusław Cudowski, który przejdzie w stan spoczynku 5 czerwca i ma 62 lata (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych); Roman Sądej, który przejdzie w stan spoczynku 11 czerwca, ma 59 lat (Izba Karna) oraz Dorota Rysińska, która przejdzie w stan spoczynku 3 lipca, ma 62 lata (Izba Karna).

Według innego przepisu przejściowego ustawy "do dnia rozpoczęcia pierwszej kadencji ławników SN obowiązki ławników SN wykonują ławnicy wskazani przez I prezesa SN spośród ławników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, którzy zgłosili gotowość orzekania w SN".

"Do piątku 58 ławników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga wyraziło gotowość orzekania w SN" - powiedział Michałowski.