Do końca czerwca 2009 r. rząd chce przyjąć 144 projekty ustaw. To mniej niż w II półroczu ubiegłego roku. Wówczas w rządowym planie legislacyjnym znalazło się 175 projektów. Jest to jednak więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2008 roku, kiedy to zaplanowano przyjęcie 123 projektów. Do tej pory średnio w każdym półroczu Rada Ministrów była w stanie przyjąć nieco ponad 1/3 z zaplanowanych projektów.

Ministerstwo Finansów

Zmiany dostosowawcze do prawa UE

W harmonogramie prac rządu na I półrocze 2009 r. Ministerstwo Finansów nie wykaże się zbyt dużą aktywnością. Przez pół roku resort finansów ma opracować zaledwie 16 projektów ustaw i 15 projektów rozporządzeń. Większość z nich będzie dotyczyła dostosowania naszych regulacji do przepisów prawa wspólnotowego.

Wśród ustaw można wymienić nowelizację ustawy o VAT w zakresie miejsca świadczenia usług i dostosowania tych przepisów do Dyrektywy 2008/8/WE. Druga większa nowelizacja związana jest z ustawą o doradztwie podatkowym, która podyktowana jest koniecznością wdrożenia postanowień dyrektywy usługowej. Duże zmiany zostaną wprowadzone do ustawy o kontroli skarbowej, które mają doprecyzować kompetencje organów kontroli skarbowej oraz samą procedurę.

Jeśli chodzi o projekty rozporządzeń, to w większości dotyczą one Służby Celnej, np. w sprawie dodatkowego funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie czy określające szczegółowe warunki użycia środków przymusu.

Ponadto Ministerstwo Finansów w okresie od kwietnia do czerwca 2009 r. ma przedstawić m.in. założenia projektu budżetu państwa na 2010 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok.

Rządowy pakiet antykryzysowy

Resort finansów przygotował już część projektów ustaw, które składają się na pakiet antykryzysowy. Wśród nich znalazły się nowa ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nowelizacja przepisów o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Resort finansów opracował także nowelizację ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych.

Nowe przepisy likwidują m.in. Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych i Fundusz Poręczeń Unijnych. Środki obu funduszy mają trafić do BGK. Nowelizacje dają BGK nowe instrumenty w kreowaniu akcji doręczeniowej oraz nadają nowe zadania, m.in. wspieranie eksportu.

Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Gospodarki mają też przygotować w II kwartale tego roku nowelizację ustaw o podatkach dochodowych, by usprawnić działanie tzw. leasingu konsumenckiego. To pomysł resortu gospodarki, ma być on lekiem na kłopoty branży motoryzacyjnej. We współpracy z resortem gospodarki i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w II kwartale ma zostać znowelizowane rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.