Resort sprawiedliwości zapowiada uchylenie przepisu, który wywołał spore poruszenie w środowisku orzekających w sądach powszechnych.
Kontrowersyjna regulacja znalazła się w nowej ustawie o Sądzie Najwyższym. Podczas prac nad tym aktem postanowiono przy okazji zmienić też prawo o ustroju sądów powszechnych. Ograniczenie swobody sędziów w dysponowaniu zyskami z akcji lub udziałami w spółce wywołało spore poruszenie w środowisku. Tymczasem, jak się teraz okazuje, rozwiązanie może zniknąć z porządku prawnego, jeszcze zanim zdąży znaleźć zastosowanie.
„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z przewidywanym wejściem w życie w dniu 3 kwietnia 2018 r. przepisu art. 108 pkt 9 lit. a ustawy z 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5), zmieniającego przepis art. 86 prawa o ustroju sądów powszechnych informuję, iż w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają obecnie prace legislacyjne nad uchyleniem tej regulacji” – tak zaczyna się pismo, jakie do prezesów wszystkich sądów apelacyjnych rozesłał niedawno Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.