Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Zgodnie z nim, zleceniobiorcy wykonujący prace na podstawie umowy zlecenia poza siedzibą zleceniodawcy lub miejscem prowadzenia przez niego działalności będą obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu. Takie osoby, np. agenci ubezpieczeniowi, będą obowiązkowo objęci tym ubezpieczeniem.

- To dobre rozwiązanie, które jest zgodne z polityką Unii Europejskiej. Wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj umowy muszą mieć porównywalne warunki pracy oraz ochrony zdrowia i życia - mówi prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego.

Propozycję krytykują pracodawcy. Według Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich, obowiązkowe składki za osoby pracujące poza terenem zakładu zwiększą koszty prowadzenia działalności. Nowe składki obciążają bowiem właścicieli małych firm.

- Ponadto takie osoby mogą mieć poważne problemy z udowodnieniem, że wypadek miał związek z wykonywaniem pracy, a nie załatwianiem na przykład spraw osobistych - mówi Andrzej Malinowski.

Podobnie uważa Jeremi Mordasewicz, ekspert ubezpieczeniowy z PKPP Lewiatan.

- Nowe rozwiązanie będzie szczególnie dotkliwe dla firm prowadzących sprzedaż bezpośrednią. Dodatkowo ograniczy swobodę zawierania umów między pracownikami a pracodawcami, co w okresie kryzysu gospodarczego może spowodować problemy finansowe szczególnie małych firm - mówi Jeremi Mordasewicz.

Przedsiębiorcy nie zgadzają się z szacunkami resortu pracy, według którego problem dotyczy wyłącznie 13 tys. osób. Ich zdaniem, obecnie obowiązujące przepisy są dobre. Przedsiębiorcy nie mogą bowiem ponosić odpowiedzialności za wypadek w miejscu, które nie jest kontrolowane przez jego służby. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia.

Obecnie osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, tylko gdy wykonują pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.