Od 1 lutego br. zmienią się prezesi sądów okręgowych w Częstochowie i Włocławku; obsadzone zostaną też wakaty na tym stanowisku w Łodzi i w Rzeszowie - poinformowało w środę Ministerstwo Sprawiedliwości. Zmiany obejmą też siedem sądów rejonowych.

Jak podano w przesłanym PAP komunikacie zmiany to m.in. efekt przeprowadzonej w sądach w Częstochowie i Włocławku analiz efektywności pracy.

"Wynika z niej, że Sąd Okręgowy w Częstochowie w rankingu spraw karnych jest ostatni ze wszystkich 45 sądów okręgowych w Polsce. Średni czas trwania postępowania w sprawach niezałatwionych karnych w tym sądzie to aż 33 miesiące, co daje mu 44. pozycję, z kolei pod względem średniego czasu postępowania w sprawach karnych sąd ten znalazł się na 42. pozycji. Z kolei Sąd Okręgowy we Włocławku jest dopiero 42. w rankingu ogólnym wskaźnika opanowania wpływu, co oznacza, że w sądzie rosną zaległości" - napisano w komunikacie resortu.

Nowym prezesem SO w Częstochowie - jak poinformowało ministerstwo - będzie sędzia Rafał Olszewski, wieloletni wiceprezes tego sądu. "Orzekał w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, pełnił też funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego" - podano.

Z kolei w SO we Włocławku na nowego prezesa powołana została sędzia Ewa Felińczak, absolwentka studiów podyplomowych dla sędziów sądów powszechnych na Uniwersytecie Gdańskim. "Ma tytuł honorowy Sędziego Europejskiego roku 2015 przyznany przez Międzynarodową Komisję Prawników. Jest członkiem Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku, Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce" - podano.

Obsadzone zostaną też wakaty na stanowiskach prezesów sądów okręgowych w Łodzi i Rzeszowie.

Nowym prezesem SO w Łodzi będzie sędzia tamtejszego Sądu Apelacyjnego Dariusz Limiera. To absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego dla sędziów sądów powszechnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Jak podkreśla ministerstwo, prowadził sprawę największego w Polsce konfliktu klientów z bankami. "W jednym z pierwszych w Polsce pozwów zbiorowych klienci domagali się zmiany zasad oprocentowania kredytów hipotecznych. Sędzia Limiera wydał wyrok, w którym uznał banki za winne zawyżania rat" - podano.

Stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie obejmie sędzia Rafał Puchalski. Jest prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia – oddział w Przemyślu, specjalistą z zakresu prawa karnego, zaangażowanym w działalność na rzecz propagowania wiedzy prawniczej wśród dzieci i młodzieży.

Zmiany nastąpią też na stanowiskach prezesów sądów rejonowych w Tarnobrzegu i Wieliczce.

"Sąd w Tarnobrzegu znalazł się na 291. pozycji w rankingu spraw cywilnych ogółem, zaś sąd w Wieliczce na 298. miejscu w ogólnym rankingu sądów rejonowych w kraju pod względem wskaźnika średniego czasu trwania spraw niezałatwionych" - wyjaśnia ministerstwo.

Nowym prezesem sądu w Wieliczce zostanie od 1 lutego sędzia Agata Maniecka Kurotaki; na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu powołano sędzię Karolinę Barańską.

Obsadzone zostaną też wakaty na stanowiskach prezesów sądów rejonowych: w Kętrzynie – sędzia Tomasz Cichocki, w Gdyni - sędzia Elżbieta Nawara, w Choszcznie - sędzia Tomasz Klimczak, we Włocławku - sędzia Dariusz Braciszewski oraz w Opocznie – sędzia Mirosława Makowska.