Rząd przyjął przepisy kodeksu karnego podwyższające kary za najcięższe przypadki zgwałceń. Ostrzejsze sankcje będą grozić przestępcom, których ofiarą było dziecko, oraz tym, którzy zadali osobie pokrzywdzonej poważne obrażenia.
Po zmianach podejrzani o te zbrodnie staną przed perspektywą kary od 5 do 15 lat lub 25 lat pozbawienia wolności. Takie same konsekwencje spotkają sprawców zgwałceń popełnionych ze szczególnym okrucieństwem.
W kodeksie karnym wyodrębnione będzie też przestępstwo zgwałcenia, którego skutkiem jest śmierć ofiary. Oskarżonemu o taką zbrodnię będzie grozić minimum 8 lat więzienia, kara 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocie. W przypadku zgwałcenia połączonego z zabójstwem małoletniego sąd dodatkowo będzie mógł orzec o niedopuszczalności przedterminowego warunkowego zwolnienia.
Kwalifikowanym przestępstwem stanie się też zgwałcenie kobiety ciężarnej. Jeśli sprawca wiedział bądź mógł łatwo się dowiedzieć, że jego ofiara spodziewa się dziecka, sąd wymierzy mu karę od 5 do 15 lat więzienia. Taki sam wymiar sankcji będzie dotyczył przestępcy seksualnego, który bezpośrednio zagroził życiu pokrzywdzonej, posługując się niebezpiecznym narzędziem czy stosując środek obezwładniający, a także sprawcy, który nagrał przebieg czynu. Dodatkowo w każdym przypadku zgwałcenia sąd na wniosek osoby pokrzywdzonej będzie zobligowany zakazać skazanemu kontaktowania się i zbliżania do jego ofiary w przyszłości.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd