Prokuratura musi ponownie zbadać sprawę wykluczenia z obrad posła Szczerby i głosowania z grudnia 2016 r. Są wątpliwości co do legalności przyjętych wtedy ustaw.
Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił wczoraj decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 r. Wówczas to po wykluczeniu z obrad posła Michała Szczerby z PO i zablokowaniu mównicy marszałek przeniósł obrady do Sali Kolumnowej. Podczas tego posiedzenia przyjęto trzy ustawy: dezubekizacyjną, budżetową i nowelizację ustawy o ochronie przyrody umożliwiającą wycinkę drzew bez pozwolenia.
Od początku były ogromne wątpliwości co do prawidłowości pracy Sejmu, co skutkowało m.in. długotrwałym kryzysem parlamentarnym („okupacją” sali plenarnej przez opozycję). W sierpniu prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działania na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariuszy publicznych.