Zapominalscy nie będą już ryzykowali utraceniem znaku towarowego. Urząd Patentowy przed upływem okresu ochronnego sam przypomni o konieczności jego przedłużenia.
Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Po tym czasie wygasa, chyba że uprawniony złoży wniosek o jego przedłużenie. Dekada to sporo czasu, tak więc nietrudno się domyślić, że przedsiębiorcom nieraz zdarzało się zapomnieć o tym, że upływa okres ochronny.
– Duże firmy zazwyczaj pilnują swoich znaków, ponieważ są one dużo warte. Zdarzało mi się jednak w imieniu mniejszych zgłaszać znak po raz kolejny, bo ktoś zapomniał go przedłużyć. Wcześniejsze przepisy przewidywały jeszcze dwuletni okres karencji po wygaśnięciu znaku. Przez ten czas Urząd Patentowy RP nie rejestrował tych samych czy podobnych znaków. W obecnych nie ma już takiej regulacji – mówi Katarzyna Komala-Wójcik, rzecznik patentowy z kancelarii Logoprotect.