Sejm będzie wybierał 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa będących sędziami - przewiduje nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy, którą w piątek uchwalił Sejm. Teraz trafi ona do Senatu.

Za całością ustawy, wraz z poprawkami, głosowało 237 posłów, przeciw było 166, a 22 wstrzymało się od głosu. Wcześniej przyjęto niemal wszystkie poprawki PiS; odrzucono zaś poprawki i wnioski mniejszości klubów opozycyjnych. Na początku głosowań przepadł wniosek opozycji o odrzucenie projektu.

Nowela ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Najważniejsza z 10 przyjętych poprawek PiS wykreśliła zapis, że możliwych kandydatów do KRS mogliby zgłaszać - oprócz grup 25 sędziów - grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Według innej poprawki PiS, kadencja nowych członków Rady-sędziów co do zasady ma zaczynać się dzień po ich wyborze.

Nowelizacja głosi ponadto, że marszałek Sejmu - nie wcześniej niż na 120 i nie później niż na 90 dni przed upływem kadencji członków Rady wybranych spośród sędziów obwieszcza w "Monitorze Polskim" o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydata będzie - poza grupami 25 sędziów - także grupa co najmniej dwóch tys. obywateli.

Według przepisu przejściowego zaś, procedurę zgłaszania kandydatów, którzy mają zastąpić obecnych członków Rady-sędziów, marszałek Sejmu rozpoczyna nie później niż w trzy dni od wejścia tej noweli w życie, a kandydatów zgłasza się w 14 dni od obwieszczenia w "Monitorze Polskim". Mandat obecnych sędziów-członków KRS trwa do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kadencji nowych członków Rady, "nie dłużej jednak niż przez 90 dni od dnia jej wejścia w życie".

Ponadto przyspieszeniu procedowania KRS ma służyć możliwość podejmowania decyzji w trybie obiegowym. Jednocześnie przewidziano wprowadzenie transmisji obrad KRS za pośrednictwem internetu, co ma przyczynić się do zwiększenia zaufania obywateli do prac tego organu.

Wcześniej w piątek Sejm uchwalił nową ustawę o Sądzie Najwyższym, której projekt także został złożony przez prezydenta Dudę. Głosowania ws. nowelizacji ustawy o KRS - podobnie jak wcześniejsze odnoszące się do przepisów o SN - miały burzliwy przebieg.

Opozycja chciała odroczenia głosowań, argumentując, że "nie znamy jeszcze ogłoszonej dziś opinii Komisji Weneckiej ws. KRS".

Kamila Gasiuk-Pihowicz (N) mówiła, że po zmianach skład KRS w 90 proc będzie składał się z osób zależnych od obecnej władzy.

"Nie będzie żadnej reformy, tylko sądy partyjne oddane jednej władzy; ta ustawa to wielka manipulacja" - dowodził Borys Budka (PO). "Skład KRS będzie mógł być wybrany w całości wyłącznie przez tę część Sejmu