Nie wszystkie stadiony wymagają przebudowy – podkreślał Zbigniew Sosnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. - Modernizacja dotyczy tylko tych, które będą organizować masowe widowiska, czyli takie, które liczą ponad tysiąc widzów. Zaznaczył, że festyny rekreacyjne organizowane poza stadionami nie podlegają rygorom ustawy.

Wczoraj posłowie dyskutowali nad projektem ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Najwięcej wątpliwości wzbudzała kwestia sprzedaży i podawania alkoholu.

Projekt przewiduje, że konsumpcja napojów alkoholowych w czasie imprezy masowej dotyczy tylko 4,5 proc. trunków. Mogą być one sprzedawane wyłącznie z dystrybutorów, a osoby które je nabyły będą ostemplowywane – mówił Sosnowski. Alkohol można będzie sprzedawać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i tylko przez osoby i firmy posiadające zezwolenia burmistrza, prezydenta miasta i wójta. Wraz z alkoholem nie można sprzedawać innych produktów żywnościowych. Całkowity zakaz sprzedaży i spożycia alkoholu obowiązywać będzie na imprezach podwyższonego ryzyka.

- Impreza podwyższonego ryzyka to impreza, na której może dojść do wystąpienia aktów przemocy i agresji – wyjaśniał poseł Marek Biernacki.

Natomiast poseł Stanisław Ziontek zwracał uwagę na całkowity brak przygotowania organizacyjnego na wprowadzenie zmian. Jego zdaniem zamiast projektów rozporządzeń ministerstwo przygotowało jedynie założenia do nich, a przecież wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego sprawdzającego bilety i tworzącego bazę danych kibiców z zakazami klubowymi wymaga czasu.

Inni posłowie zwracali uwagę, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie meczu, idzie zbyt daleko. Wątpliwości budzą przepisy, które stanowią, że organizator płatnej imprezy wypłaci policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej i służbie zdrowia równowartość zniszczonego mienia.

Wobec licznych poprawek posłowie odesłali projekt do komisji administracji i spraw wewnętrznych. Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia 2009 r.