Koncern Volkswagen od niemal 20 lat lat jest zaangażowany w Polsce. W kraju funkcjonuje kilkanaście dużych firm wchodzących w skład przedsiębiorstwa. A to przekłada się na niemal 20 tys. miejsc pracy tylko w spółkach VW, transfer nowoczesnych technologii i wiedzy oraz działalność charytatywną i prospołeczną.

Jeśli chodzi o ekologiczne rozwiązania, to jedną z wielu inwestycji jest system pozwalający wykorzystać ciepło powstające przy produkcji sprężonego powietrza w odlewni Volkswagen Poznań. Dzięki temu ponad 30 budynków (ok. 2000 mieszkań), w tym jeden z poznańskich szpitali jest ogrzewanych ciepłem pochodzącym z fabryki.

Polska drugim domem Volkswagena

Volkswagen AG wywiera duży wpływ na polską gospodarkę dając tysiące miejsc pracy i co równie ważne inwestując miliony Euro. To także w naszym kraju powstają pionierskie przedsięwzięcia jak choćby Volkswagen Home – koncepcyjne, designerskie, pierwsze tego typu miejsce sprzedaży samochodów marki VW na świecie, które właśnie otwarto w Warszawie. Volkswagen bez wątpienia jest mocno związany z Polską.