O powołaniu sześciu nowych prezesów sądów w Polsce, w tym prezesów sądów okręgowych w Gdańsku, Białymstoku i Suwałkach - poinformował we wtorek wieczorem resort sprawiedliwości.

Jak podało ministerstwo "dokonano szczegółowej analizy ewidencji spraw i podstawowych wskaźników" w sądach w pierwszym półroczu tego roku. "Wynika z niej, że najgorszy w całym kraju wskaźnik opanowania wpływu spraw w porównaniu z innymi sądami okręgowymi ma Sąd Okręgowy w Gdańsku. To znaczy, że do tego sądu wpływa więcej spraw niż jest załatwianych i wciąż rosną tam zaległości" - zaznaczył resort.

Dlatego, aby "poprawić efektywność" tego sądu na stanowisko jego prezesa został powołany sędzia Rafał Terlecki, zaś z funkcji tej został odwołany sędzia Przemysław Banasik.

Ponadto "w celu poprawienia wyników" Sądu Okręgowego w Suwałkach na stanowisko jego prezesa powołano sędziego Jacka Sowula, zaś sędzia Danuta Poniatowska została odwołana z funkcji prezesa SO w Suwałkach.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Białymstoku - jak dodano - została sędzia Jolanta Korwin-Piotrowska, odwołany został z tej funkcji Przemysław Wasilewski.

MS poinformowało też o nowych prezesach sądów rejonowych w Białymstoku, Augustowie i Sopocie.

Ponadto - jak podało we wtorek MS - z powodu "przewinienia służbowego, którego dopuścił się prezes Sądu Okręgowego w Elblągu Marek Omelan, rozpowszechniając informacje z narady sędziowskiej objętej ścisłą tajemnicą, wspomniany sędzia został odwołany z dniem 17 października 2017 roku z pełnionej dotychczas funkcji".