Księga wieczysta jest publicznym rejestrem dotyczącym stanu prawnego nieruchomości, a tym samym źródłem wielu przydatnych informacji. Jeszcze do niedawna, w celu ubiegania się o związane z nią odpisy, wyciągi lub zaświadczenia należało udać się do sądu. Dzisiaj stosowny wniosek można złożyć także online.

Czym jest EKW?

EKW, czyli Elektroniczne Księgi Wieczyste to system umożliwiający korzystanie z ksiąg wieczystych przez internet. Portal pozwala także na złożenie wniosków dotyczących spraw jak: wydanie odpisu księgi wieczystej czy zaświadczenie o jej zamknięciu oraz sprawdzenie ich aktualności.

Dostęp do EKW zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości, na którego stronie można znaleźć wszelkie informacje dotyczące systemu - TUTAJ.

Jak uzyskać dostęp do EKW?

By móc korzystać z portalu należy posiadać numer danej księgi wieczystej. Po jego wpisaniu i odznaczeniu pola "Nie jestem robotem", użytkownik uzyskuje dostęp do potrzebnego rejestru. W przypadku nieposiadania wspomnianego numeru, powinien on skontaktować się z właściwym ze względu na położenie nieruchomości sądem rejonowym.

Czy korzystanie z systemu wymaga opłaty?

Samo przeglądanie treści księgi nic nie kosztuje. Uiszczenia opłaty wymaga dopiero złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, odpisu czy wyciągu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Przeglądanie ksiąg wieczystych

Po wpisaniu numeru księgi wieczystej, każdy może przeglądać jej zawartość. Początkowo należy jednak wybrać konkretny zakres treści, decydując się na jedną z opcji: Aktualna treść księgi wieczystej, Zupełna treść księgi wieczystej lub Aktualna treść księgi wieczystej w dotychczasowej postaci.

Składanie wniosków

EKW umożliwia składanie wniosków o wydanie dokumentów z CIKW po uiszczeniu wymaganej opłaty. Petentowi udostępnia się je w wersji do wydruku lub przesyła drogą pocztową. By złożyć wniosek należy z menu E-USŁUGI wybrać zakładkę Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Następnie wprowadzić numer księgi wieczystej, jednocześnie wybierając z listy kod wydziału. W kolejnym etapie użytkownik określa rodzaj interesującego go dokumentu oraz dział księgi, którego dotyczy, a także wybiera odpowiadającą mu formę dostarczenia dokumentu. Po wysłaniu potwierdzenia zlecenia na wskazany adres mailowy, system przekieruje internautę na stronę płatności, gdzie będzie mógł dokonać przelewu (wcześniej wymagana jest akceptacja warunków poprzez przycisk myszy na wyznaczonym polu).

Przeglądanie korespondencji sądowej

Za pośrednictwem EKW można również przeglądać zawiadomienia o wpisach z sądu do księgi wieczystej. Istnieje możliwość wyszukania konkretnego zawiadomienia poprzez wybór opcji "szukaj" i przefiltrowanie kryteriów, uwzględniając np. datę, nadawcę czy numer sprawy. Przeglądając wyniki wyszukiwania, użytkownik może dodatkowo zapisywać dany widok czy zestawić go z innym, wybierając odpowiednie opcje z menu.

Sprawdzanie informacji o stanie sprawy

Elektroniczne Księgi Wieczyste pozwalają na śledzenie aktualności dotyczących spraw, do których użytkownik ma dostęp (po wyborze funkcji Przeglądanie informacji o stanie sprawy). Może on wyszukiwać określone sprawy, wprowadzając jej atrybuty jak: numer, stan czy chwila rejestracji. Ponadto portal umożliwia zestawianie widoków utworzonych na podstawie wyszukanych spraw oraz wydrukowanie listy dostępnych spraw.

Śledzenie powiadomień systemowych

Powiadomienia te są systemowo generowaną informacją o statusie złożonych wniosków. Użytkownik może nimi dowolnie zarządzać - przeglądać, wyszukiwać, drukować oraz usuwać z systemu. Wszystkich tych czynności może dokonać po wyborze opcji "Przeglądanie powiadomień", kiedy to zostanie przeniesiony na stronę z listą wszystkich systemowych komunikatów ujętą w tabelę. Każdemu wierszowi przyporządkowane jest odrębne powiadomienie. W ostatniej kolumnie tabeli widnieją możliwe do wyboru opcje : Otwórz powiadomienie; Usuń powiadomienie oraz Drukuj.