Stowarzyszenie poinformowało o tym w przesłanym PAP komunikacie.

Senat zdecydował w czwartek o przywróceniu ustnych egzaminów adwokackich i radcowskich, pięciomiesięcznej praktyki w sądach dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz rezygnacji ze zwolnienia doktorów nauk prawnych z aplikacji.

"Senat przyjął wszystkie poprawki Naczelnej Rady Adwokackiej, odrzucając argumenty podnoszone przez przedstawicieli innych środowisk, w tym przedstawicieli Stowarzyszenia Doktorów Nauk Prawnych-Praktyków" - napisano w komunikacie. W ocenie Stowarzyszenia "NRA konsekwentnie prezentowało wrogą postawę względem osób z doktoratem, prezentując populistyczne i błędne merytorycznie argumenty, m.in. jakoby doktoraty były pisane wyłącznie z +filozofii i historii prawa+".

W komunikacie podkreślono, że "Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że +nie znajduje podstaw teza, że doktorzy nauk prawnych nie kwalifikują się odpowiednią wiedzą do wykonywania zawodu radcy prawnego+, domagał się tylko, by doktorzy ubiegający się o wpis legitymowali się odpowiednim doświadczeniem zawodowym.

Nowelizacja prawa o adwokaturze, w wersji przyjętej w grudniu przez Sejm nakładała na doktorów prawa obowiązek co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego doktora, udokumentowanego przez adwokata lub radcę prawnego.

Przywrócenie ustnych egzaminów adwokackich i radcowskich, pięciomiesięcznej praktyki w sądach dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz rezygnacja ze zwolnienia doktorów nauk prawnych z aplikacji - takie zmiany przewidują poprawki do noweli prawa o adwokaturze, które w czwartek przyjął Senat.

Nowelizacja ustawy prawo o adwokaturze w formie, przyjętej w grudniu, przewiduje m.in. egzamin zawodowy wyłącznie w formie pisemnej oraz poszerzenie grupy uprawnionych do wpisu na listy adwokackie. O wprowadzenie poprawek do tej nowelizacji apelowały samorządy adwokatów i radców prawnych.

Egzamin zawodowy adwokatów i radców prawnych - zgodnie z poprawką przyjętą przez Senat - ma składać się z pięciu części pisemnych i jednej ustnej. Senatorowie nie poparli poprawki, zgodnie z którą egzamin ten miałby być nagrywany.

Senatorowie skrócili z trzech do dwóch lat wymóg stażu pracy przy ubieganiu się przez adwokatów i radców prawnych o wpis na listę notariuszy. Nie zgodzili się natomiast, by w tym przypadku staż pracy nie był konieczny.

Wprowadzono także zakaz pełnienia funkcji adwokackich przez osobę, której "małżonek pełni funkcje w organach dochodzeniowo- śledczych w okręgu izby adwokackiej".