Nowelizacja ustawy prawo o adwokaturze w formie, przyjętej przez Sejm w grudniu, przewidywała m.in. egzamin zawodowy wyłącznie w formie pisemnej oraz poszerzenie grupy uprawnionych do wpisu na listy adwokackie. O wprowadzenie poprawek do tej nowelizacji apelowały samorządy adwokatów i radców prawnych.

Egzamin zawodowy adwokatów i radców prawnych ma składać się z pięciu części pisemnych i jednej ustnej. Senatorowie nie poparli poprawki, zgodnie z którą egzamin ten miałby być nagrywany.