Nie gmina, ale regionalne izby obrachunkowe będą decydować o tym, czy powstanie inwestycja – alarmują samorządy, które przeanalizowały treść rządowej nowelizacji ustawy o finansach publicznych
FINANSE
„Wprowadzenie wymogu uzyskania pozytywnej opinii RIO o moz˙liwos´ci spłaty zadłuz˙enia jednostki samorządu terytorialnego” – to niepozorne zdanie, zawarte w ocenie skutków regulacji projektu przygotowywanego przez Ministerstwo Finansów (MF), zmroziło wielu lokalnych włodarzy.