Wspólnota mieszkaniowa, w przypadku braku możliwości wyegzekwowania od dewelopera usunięcia wad fizycznych budynku, jest uprawniona zobowiązać swoich członków do pokrycia kosztów prac remontowych.
ORZECZENIE
Warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych (MPRO), które w 2004 r. oddało do użytku blok z mieszkaniami o podwyższonym standardzie, pozostawiło jednak w nim liczne wady fizyczne. Stanowiły one zagrożenie dla życia i zdrowia. Mieszkańcy mieli problemy z rozpościerającym się na ścianach grzybem na klatkach schodowych, pękały szyby, a w ścianach były uszkodzone rury.