Projekt nowelizacji kodeksu karnego zaostrzający kary za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem jest już gotowy i po wakacjach zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych – zapowiedział minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Obietnica ta padła w kontekście bulwersującej sprawy zbiorowego zgwałcenia i więzienia przez 10 dni 26-letniej mieszkanki Łodzi. Kobieta po kilku operacjach zmarła. – Ufam, że rząd podzieli moją opinię o konieczności radykalnego zaostrzenia kar właśnie wobec sprawców tych najokrutniejszych przestępstw seksualnych, które zdarzają się w Polsce – podkreślił Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej.
PG odwołał też ze stanowiska zastępcę szefa łódzkiej prokuratury rejonowej odpowiedzialnego za nadzorowanie śledztwa w sprawie brutalnego zgwałcenia, a wobec prokuratora bezpośrednio prowadzącego to postępowanie wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Jak podkreślił zastępca PG Krzysztof Sierak, łódzcy śledczy dopuścili się licznych błędów i zaniedbań, m.in. dokonali bardzo pobieżnej oceny materiału dowodowego, a w efekcie postawili sprawcom zarzuty nieodzwierciedlające rzeczywistego przebiegu zdarzenia; nie skierowali wniosku o tymczasowy areszt wobec jednego z podejrzanych; w opisie czynu nie uwzględnili, że wobec pokrzywdzonej stosowano przemoc oraz dręczono ją w trakcie więzienia, a także zaniechali podjęcia podstawowych czynności dowodowych, które powinny być przeprowadzone niezwłocznie. W ocenie Sieraka sprawcy zastosowali środki, które uprawniały prokuratorów do przyjęcia surowszej kwalifikacji czynu, a mianowicie działania ze szczególnym okrucieństwem zagrożonego co najmniej 5 latami pozbawienia wolności.
Obok zaostrzenia kar za wyjątkowo brutalne zgwałcenia Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza także zlikwidować przedawnienia w przypadku najcięższych przestępstw popełnionych na tle seksualnym przeciwko zdrowiu i życiu (m.in. zabójstwa w związku ze zgwałceniem zagrożonego karą dożywotniego pozbawienia wolności).