W artykule „Nowym paragrafem w śledczych” opublikowanym w DGP z 24 lipca 2017 r. pojawiła się nieprawdziwa informacja, że o możliwości zastosowania wariografów w postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących wycieku informacji niejawnych jednoznacznie przesądzi przepis przewidziany w ustawie o SN uchwalonej przez Sejm (a zawetowanej przez prezydenta). W rzeczywistości novum proponowanej regulacji to dopuszczenie badania poligrafem prokuratorów będących w kręgu podejrzanych o ujawnienie informacji objętych klauzulą „poufne”.
Natomiast zastosowanie wariografów w przypadku wycieku informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” jest możliwe już obecnie. Za swój błąd przepraszam.