Na początku tygodnia RPO spotkał się z szefem fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurkiem Owsiakiem. Przedmiotem rozmowy były m.in. trudności, na jakie napotyka WOŚP ze strony urzędników MSWiA i formalne przeszkody związane z przestarzałą ustawą o zbiórkach publicznych, która pochodzi z 1933 r.

"Z informacji napływających do RPO wynika, że fundacja WOŚP napotyka na szereg trudności w zakresie swojej działalności. Problemy wynikają nie tylko z niedostosowanych do współczesnych zasad gospodarki wolnorynkowej przepisów z zakresu zbiórek publicznych, ale również z faktu niewłaściwego ich stosowania w praktyce przez urzędników" - napisał Kochanowski.

"Cieszymy się, że rzecznik zainteresował się tym tematem. Liczymy, że jego wsparcie zwróci uwagę na problemy, z którymi boryka się wiele organizacji pozarządowych" - mówił rzecznik WOŚP Krzysztof Dobies.

"Przestarzała ustawa nie przystaje do współczesnych realiów"

RPO zaapelował o nowelizację przestarzałej ustawy, która nie przystaje do współczesnych realiów, ponieważ została opracowana w zupełnie odmiennych realiach gospodarczych i ekonomicznych. Wskazał również wiele przykładów niewłaściwego interpretowania zawartych w niej przepisów, co znacznie utrudnia funkcjonowanie organizacji pozarządowych, m.in. kwestionowanie wysokości kosztów przeznaczonych na promocję zbiórki, rozliczania kosztów, wymóg szczegółowego opisywania celu zbiórek, odmowa udzielania zgodny na publiczne licytacje.

Przed XVII Finałem Owsiak wspominał o kłopotach, jakie fundacja ma w związku z zezwoleniami od MSWiA, mimo że co roku skrupulatnie się rozlicza z efektów zbiórki. Podkreślał, że wszystkie organizacje powinny działać na takich samych zasadach i być tak samo traktowane. Zaznaczył, że jest otwarty, żeby publicznie o tym dyskutować.

Zezwolenie na tegoroczny Finał, o które WOŚP wystąpiła w październiku, MSWiA wydało 15 grudnia.