Istotne jest to, że Sejm uchwalił ustawę, nie projekt ustawy. A ustawa nie może mieć układu, że po artykule np. 87 następuje art. 87a itd. To nie powinno być przedmiotem głosowania w trzecim czytaniu. Mamy określone poprawności legislacji.