Przygotowana przez PO zmiana zlikwidowała podstawę prawną, zgodnie z którą pobierano opłaty za wydanie dowodu osobistego. Za taką zmianą głosowało 418 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Oznacza to, że wydanie nowego dowodu będzie bezpłatne, niezależnie od tego, czy go zgubimy, zniszczymy lub zostanie nam skradziony. Nieodpłatnie dowód otrzymają też osoby, które będą się o niego ubiegały po raz pierwszy lub będą go musiały wymienić z powodu zmiany danych.

Według szacunków projektodawców budżet państwa straci na wprowadzeniu takiego rozwiązania 35 mln zł.

Przedstawiciele PO przekonywali, że żądanie od obywatela posiadania dowodu osobistego i obowiązek jego wymiany, grożenie sankcją karną za niedopełnienie tych obowiązków, a jednocześnie pobieranie przez państwo opłat za każdorazowe wydanie jest "zwyczajnie nieprzyzwoite".