"Gdy ustawa wejdzie w życie, organizator imprez dostanie narzędzia, które ułatwią mu utrzymanie bezpieczeństwa na stadionach" - powiedział naczelnik Wydziału ds. Euro 2012 i Bezpieczeństwa Imprez Masowych Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA Dariusz Derewicz.

Najważniejsze z nich to m. in. tzw. zakaz klubowy. Organizator meczu może osobom łamiącym regulamin zakazać wstępu na kolejne swoje imprezy. Projekt ustawy zakłada też obowiązek identyfikacji wchodzących oraz wyposażenie służb porządkowych w gaz i kajdanki.

Ustawa przewiduje też, że nietykalność członków służb ochrony podczas imprezy masowej będzie podlegać ochronie prawnej. Za jej złamanie grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Nowe definicje przestępstw i wyższe kary grożące za wykroczenia

W projekcie wprowadzono nowe definicje przestępstw i podwyższono kary grożące za wykroczenia. Np. za wniesienie alkoholu na imprezę "podwyższonego ryzyka" (np. mecz) grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna w wysokości co najmniej 2 tys. zł.

Przestępstwem będzie wtargnięcie na teren, na którym odbywają się zawody sportowe; będzie za nie groziła kara do 3 lat więzienia. Za rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa - do 2 lat więzienia.

Za używanie odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia rozpoznania można będzie otrzymać karę od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Jak zapewniają posłowie, jeśli ustawa wejdzie w życie, również tzw. zakaz stadionowy będzie lepiej egzekwowany. Ci, którzy go otrzymają, będą bowiem musieli podczas każdej kolejnej imprezy masowej meldować się na posterunku policji.