Unowocześnienie zarządzania kadrami w administracji samorządowej to najważniejszy cel obowiązującej od 1 stycznia tego roku ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458). Wprowadzono w samorządzie nową kategorię pracowników - doradców i asystentów. Umowa o pracę będzie z nimi zawierana na czas pełnienia funkcji przez kierownika jednostki. Od osób kandydujących na stanowiska kierownicze będzie wymagane posiadanie trzyletniego doświadczenia zawodowego lub w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ma to zachęcić do pracy w administracji samorządowej osoby z doświadczeniem biznesowym.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP