Administracja rządowa i samorządowa nie będą podlegały karom za złamanie przepisów o ochronie danych osobowych. To nieuczciwe – mówią przedsiębiorcy, którym grozić ma nawet 20 mln euro
REJESTRY
Zaprezentowany niedawno przez Ministerstwo Cyfryzacji wstępny projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych w ślad za unijnym rozporządzeniem 2016/679 przewiduje gigantyczne wprost kary za naruszenie przepisów. Ich maksymalna wysokość wyniesie nawet 20 mln euro. Szybko zauważono, że maksymalne kary grożące instytucjom publicznym, takim jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowy Fundusz Zdrowia, będą ok. 840 razy niższe, gdyż górna ich granica wyniesie 100 tys. zł. Nie wszyscy natomiast dostrzegli, że cała administracja rządowa i samorządowa ma zostać całkowicie wyłączona spod sankcji finansowych.