W lipcu przewiduję zwołanie Zgromadzenia Ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego m.in. ws. regulaminu TK i kodeksu etycznego sędziego TK - wynika z pisma prezes Trynunału Julii Przyłębskiej, do którego dotarła PAP. Wykluczyła spotkanie wszystkich sędziów, o które zwracała się część z nich.

W początkach kwietnia prezes Przyłębska otrzymała pismo grupy sędziów w sprawie zwołania ZO oraz drugiej grupy sędziów, przeciwnych temu.

Urlopowany wiceprezes TK Stanisław Biernat, Leon Kieres, Małgorzata Pyziak–Szafnicka, Stanisław Rymar, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Marek Zubik oraz wybrany przez Sejm tej kadencji Piotr Pszczółkowski zwrócili się o zwołanie takiego zgromadzenia. Uzasadniali to m.in. tym, że dotychczas prezes nie zwołała ani narady ani zgromadzenia ani spotkania z udziałem wszystkich sędziów, a w TK dochodzi do "sprzecznego z przepisami odbierania spraw sędziom Trybunału i uniemożliwiania im orzekania".

W drugim liście Henryk Cioch, Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Michał Warciński - wybrani przez Sejm obecnej kadencji - nie zgodzili się z autorami pierwszego pisma.

W odpowiedzi dla wszystkich sędziów TK, które dostała PAP, prezes Przyłębska napisała, że zwołania ZO w sprawach, o których pisali autorzy pierwszego listu, nie przewiduje ustawa o TK. Dodała, że nieoficjalnego spotkania obecnie nie przewiduje, ponieważ część sędziów nie wyraża na to zgody.

Zarazem prezes Przyłębska dodała, że w lipcu planuje ZO poświęcone przyjęciu regulaminu TK, kodeksu etycznego sędziego TK, statutu Kancelarii TK oraz statutu Biura Służby Prawnej TK.

"Ponadto jesienią planuję zwołanie corocznego publicznego posiedzenia ZO, podczas którego są omawiane istotne problemy wynikające z działalności i orzecznictwa Trybunału" - głosi pismo prezes Przyłębskiej do sędziów.