Od nowego roku w sklepach pojawią się informacje, ile płacimy za recykling telewizora czy lodówki. To jedna ze zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy z 21 listopada 2008 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmia-nie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 223, poz. 1464).

Do tej pory koszt recyklingu urządzeń RTV i AGD był uwzględniany w cenie produktu. Od nowego roku sklepy mają już obowiązek pokazywać klientom, jaką część ceny produktu stanowi opłata, która pokrywa koszty późniejszego gospodarowania zużytym sprzętem. Informacja ta ma uświadomić kupującym, ile płacą za recykling urządzenia już przy jego zakupie. Wielu ekspertów uważa, że dzięki temu konsumenci zaczną domagać się właściwego postępowania z odpadami, które powstały z takich urządzeń. Jest też szansa, że powstanie więcej punktów, w których będzie można, zgodnie z prawem, pozbyć się starych urządzeń.

Profesor Andrzej Kraszewski z Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej jest przekonany, że nowe rozwiązania są najlepszym sposobem edukowania społeczeństwa w zakresie postępowania z elektroodpadami.

- Przy ukrytej informacji o koszcie recyklingu w cenie klient ostatecznie płacił przykładowo nie 30 zł za recykling, ale 45 zł - mówi prof. Andrzej Kraszewski. - Było to związane z tym, że w przypadku ukrytego kosztu w cenie produktu obrastała ona marżą pośredników handlowych. Tak nie powinno być - podkreśla prof. Andrzej Kraszewski.

Pokazanie kosztów recyklingu nie jest jedynym sposobem na uświadamianie społeczeństwa o jego obowiązkach. Nowelizacja ustawy określiła, że organizacje odzysku zostaną zobowiązane do przeznaczania 5 proc. swoich przychodów na publiczną działalność edukacyjną. Obowiązek przeznaczania części pieniędzy na edukację ekologiczną będą mieli także wprowadzający sprzęt na rynek (producenci, importerzy, dystrybutorzy), którzy nie zlecają wykonywania obowiązków ustawowych organizacjom odzysku.

Skupy złomu oraz przedsiębiorstwa zajmujące się naprawą urządzeń elektrycznych i elektronicznych zostały zobowiązane do zbierania odpadów z takich sprzętów. W tym celu będą musiały zarejestrować się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Skupom złomu i punktom serwisowym, które złożą wniosek, zostanie przydzielony numer rejestracyjny. Będą się nim posługiwać na dokumentach związanych z obrotem zużytego sprzętu RTV i AGD. Firmom, które nie złożą wniosku o wpis do rejestru, grożą kary od 5 tys. do 500 tys. zł.