Ubezpieczyciele wraz z samorządami zawodowymi prawników przygotowali bardziej korzystne oferty ubezpieczeniowe na 2009 r. Od nowego roku radcowie prawni mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia nadwyżkowego o sumie gwarancyjnej do 15 mln zł za składkę roczną w wysokości 8,9 tys. zł lub ochroną do wysokości 10 mln zł za składkę 4,9 tys. zł. Jak wyjaśnia Mi-rosław Bubnowski, prezes iExpert.pl, firmy obsługującej ubezpieczenia radców prawnych, poszerzy się także grupa docelowa dla ubezpieczenia nadwyżkowego.

Szerszy dostęp

- W 2008 roku ten rodzaj ubezpieczenia skierowany był do kancelarii prawnych zatrudniających do dziesięciu prawników (nie ograniczamy się do radców prawnych), natomiast od 2009 roku polisę ubezpieczenia nadwyżkowego będą mogły wykupić także kancelarie liczące 25 prawników - tłumaczy Mirosław Bubnowski. Dodaje, że popularność tego rodzaju ubezpieczenia rośnie, ponieważ ubezpieczenie podstawowe jest dla radców niewystarczające. Potrzeba wprowadzenia takich zmian do oferty ubezpieczeniowej wyszła zresztą od kancelarii prawnych. Co więcej, radcowie, którzy zdecydowali się na wykupienie polisy ubezpieczenia nadwyżkowego, najczęściej wybierali ofertę z sumą gwarancyjną w wysokości 5 mln zł, a więc maksymalną w roku 2008. Można się zatem spodziewać popytu również na ubezpieczenia o wyższej sumie gwarantowanej.

Od 1 stycznia 2009 r. wejdą w życie również zmiany w ubezpieczeniach adwokatów. Jak wyjaśnia Zenon Marciniak, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego OC zostanie podwyższona do równowartości 100 tys. euro, czyli ok. 400 tys. zł. Co ważne, nie zmieni się wysokość składki. Dziś - jak tłumaczy Karolina Pióro-Chmielecka, adwokat z kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy - każdy adwokat posiada polisę na minimalną sumę gwarancyjną w wysokości 250 tys. zł.

Ubezpieczenie podstawowe

Każdy radca prawny posiada ubezpieczenie podstawowe na sumę 100 tys. euro oraz dodatkowo 50 tys. euro na koszty obrony sądowej. Każdy radca ma także 200 tys. euro ubezpieczenia dodatkowego w zakresie pokrywającym się z zakresem ubezpieczenia podstawowego oraz kolejne 125 tys. euro kosztów obrony cywilnej. A zatem radcowie prawni są z zasady ubezpieczeni na kwotę odszkodowania sięgającą łącznie z kosztami obrony 525 tys. euro, podczas gdy wymóg ustawowy ustalono na 50 tys. euro. Co więcej, do zakresu ubezpieczenia podstawowego wchodzi zwrot kosztów obrony przedsądowej, w tym także mediacji, co - jak podkreśla Mirosław Bubnowski - jest wciąż (od roku 2007) ewenementem na rynku ubezpieczeniowym.

Taki szeroki zakres ochrony jest radcom potrzebny, ponieważ okazuje się, że z roku na rok rośnie szkodowość. W 2008 roku w porównaniu z rokiem 2007 liczba szkód wzrosła o 70 proc. Radcowie popełniają więcej błędów, ale równocześnie rośnie średnia wartość roszczeń klientów oraz wartość wypłaconych odszkodowań.

Oferta dla aplikantów

Kolejną nowością w 2009 roku będzie możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej przez aplikantów radcowskich. Dziś za szkody aplikantów odpowiedzialność ponoszą ich patroni, a zatem ryzyko błędu popełnionego przez aplikanta jest wliczone w ryzyko ubezpieczeniowe patrona. Od 2009 roku będzie możliwość rozdzielenia obu ryzyk, co również jest kolejną nowością na rynku ubezpieczeń zawodowych wdrażaną przez iExpert.pl wspólnie z Krajową Izbą Radców Prawnych. Dobrowolne ubezpieczenie OC będą mogli wykupić tylko aplikanci w kancelariach, a więc nie będzie to samodzielny produkt ubezpieczeniowy. Sumy gwarancyjne ustalono na poziomie 200 tys. zł, 500 tys. zł oraz 1 mln zł. Aplikant, który zdecyduje się wykupić polisę, będzie musiał jednak zapłacić odpowiednio: 150 zł, 300 zł lub 500 zł. Składki te aplikanci będą mogli płacić ratalnie.