Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Grzegorz Jędrejek złożył w poniedziałek ślubowanie przed prezydentem Andrzejem Dudą. Niezwykle ważne jest utrzymanie ładu konstytucyjnego - powiedział prezydent podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Sejm wybrał Jędrejka na sędziego TK w ubiegły piątek; zajął on miejsce sędziego Andrzeja Wróbla, któremu na początku lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału wygasiło mandat.

Prezydent podkreślił, że upłynął praktycznie miesiąc od kiedy zwolniło się stanowisko sędziowskie w Trybunale Konstytucyjnym. "Cieszę się, że przychodzi dziś na to wolne stanowisko sędziowskie, które pozostawił pan sędzia Andrzej Wróbel wracając do Sądu Najwyższego, człowiek, który również niesie ze sobą doświadczenie pracy w Sądzie Najwyższym" - powiedział prezydent.

Jak zaznaczył sędzia Jędrejek jest naukowcem nie tylko skupionym na pracy naukowej, czysto badawczej, ale związany jest także z praktyką. Prezydent zaznaczył, że Jędrejek od 2003 r. pracował nieprzerwanie w Sądzie Najwyższym.

Prezydent powiedział, że cieszy się, iż Trybunał Konstytucyjny zasili naukowiec, ekspert z doświadczeniem pracy w Biurze Studiów i Analiz SN, gdzie bada się orzecznictwo sądów, prawo stosowane przez sądy.

Andrzej Duda mówił, że zadanie sędziego TK jest niezwykle istotne. Zaznaczył, że niezwykle ważne jest bowiem utrzymanie ładu konstytucyjnego w Polsce i ocenianie aktów prawnych z punktu widzenia ich zgodności z konstytucją. "To wielkie zadanie" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że ważne jest także rozpatrywanie skarg konstytucyjnych zgłaszanych przez obywateli. "Chciałbym, aby w tym zakresie Trybunał działał sprawnie, sprawniej niż do tej pory likwidując także wszystkie zaległości, które w Trybunale przez wiele lat zaistniały" - powiedział Duda. Dodał, że liczy, iż Jędrejek ma siłę, by tym zadaniom związanym z pracą w Trybunale Konstytucyjnym, podołać.

Grzegorz Jędrejek, dr hab. nauk prawnych, profesor UKSW w Warszawie, doktoryzował się w 2002 r., w 2011 r. obronił pracę habilitacyjną. Jest autorem ok. 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa.

Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym w UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Od 2003 roku jest zatrudniony w Sądzie Najwyższym.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się bez udziału mediów, była transmitowana na stronach Kancelarii Prezydenta.