Za wyborem głosowało 234 posłów, 154 było przeciw, a 26 wstrzymało się od głosu. By objąć funkcję, nowy sędzia musi być zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jędrejek - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i szef katedry prawa cywilnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - był kandydatem PiS na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Na początku lutego Zgromadzenie Ogólne TK wygasiło mandat sędziego Andrzeja Wróbla. Ustawa o statusie sędziów TK głosi, że wygaśnięcie mandatu sędziego trybunału przed upływem kadencji następuje w przypadku m.in. zrzeczenia się przez niego urzędu.

Wróbel został w 2011 r. wybrany przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję do TK (wcześniej orzekał w Izbie Pracy SN). W połowie grudnia ub.r. o woli rezygnacji Wróbla z funkcji sędziego TK poinformował ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński. 11 stycznia na powrót Wróbla do SN zgodziła się Krajowa Rada Sądownictwa. 24 stycznia prezydent Andrzej Duda powołał Wróbla na stanowisko sędziego SN.

Po wyborze następcy Wróbla, w 15-osobowym TK będzie ośmioro sędziów wybranych przez obecny Sejm. W TK jest teraz siedmioro sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji.