Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała w czwartek kandydaturę Grzegorza Jędrejka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja przegłosowała opinię mimo głosów opozycji, by przełożyć posiedzenie, a kandydata pytać później.

Jędrejek - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor i szef katedry prawa cywilnego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - jest kandydatem PiS na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Poparło go w głosowaniu 14 członków komisji, 5 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.

Według wstępnego harmonogramu obrad Sejmu głosowanie nad wyborem sędziego TK miałoby się odbyć w piątek.

Opozycja protestowała przeciw trybowi prac nad zaopiniowaniem kandydatury. Ich zdaniem zgodnie z regulaminem sejmu debata na ten temat mogłaby odbyć się dopiero na przyszłym posiedzeniu, ponieważ nie minęło jeszcze 7 dni od otrzymania druków w tej sprawie. Podczas głosowania przy równowadze głosów za i przeciw przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz stwierdził, że wniosek o przerwę w obradach nie uzyskał wymaganej większości komisji.

Posłowie opozycji pytali kandydata, jak może godzić się na takie traktowanie i postępowanie wbrew regulaminowi Sejmu. Jędrejek odparł, że jest gościem komisji i nie będzie komentował spraw regulaminowych. "Państwo jesteście gospodarzami, którzy mnie zapraszacie. Nie przychodzi się w gości i nie zaczyna robić porządków w domu, który mnie gości" - mówił.

Posłowie opozycji pytali też o związki kandydata z PiS, m.in. czy pisał dla klubu opinie prawne. "Zostałem wystawiony ze względu na swoje poglądy - tak jak przypuszczam" - powiedział. "Jestem absolutnie kandydatem bezpartyjnym" - dodał. Zapewnił, że nie zna polityków PiS, z obecnymi na sali posłami witał się po raz pierwszy w życiu na tej sali komisji, a opinie pisał dla Sejmu.

Piotrowicz pomimo protestów posłów opozycji, którzy chcieli nadal zadawać pytania, poddał pod głosowanie wniosek o zamkniecie debaty nad kandydaturą, uzasadniając to końcem czasu, na który udostępniona została komisji sala obrad. Gdy przegłosowano zamknięcie dyskusji Piotrowicz zarządził głosowanie nad pozytywną opinią dla kandydata, która również uzyskała większość.

Zgodnie z biogramem przygotowanym do wniosku o powołanie go na sędziego TK Jędrejek jest autorem 200 publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy i historii prawa. Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym w UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. Od 2003 roku jest zatrudniony w Sądzie Najwyższym.

Na początku lutego Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego wygasiło mandat sędziego Andrzeja Wróbla. Ustawa o statusie sędziów TK głosi, że wygaśnięcie mandatu sędziego TK przed upływem kadencji następuje w przypadku m.in. zrzeczenia się przez niego urzędu.

Po wyborze następcy Wróbla, w 15-osobowym TK będzie ośmioro sędziów wybranych przez obecny Sejm. W TK jest teraz siedmioro sędziów wybranych przez Sejmy poprzednich kadencji.