Sprawami uprowadzeń dzieci za granicę będą zajmować się wyspecjalizowani sędziowie w 11 sądach okręgowych - przewiduje projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

O projekcie zmian w Kodeksie poinformował w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji ds. łączności z Polakami za granicą wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Według niego obecnie projekt jest na etapie konsultacji międzyresortowych. Wójcik wyraził nadzieję, że projekt niebawem zostanie zaakceptowany przez Radę Ministrów.

Według wiceministra, zmiany zakładają, że sprawami uprowadzeń rodzicielskich rozpatrywanych na mocy Konwencji haskiej będzie zajmować się w pierwszej instancji 11 sądów okręgowych, instancją odwoławczą będzie wydział w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Chodzi o wprowadzenie specjalizacji po to, by mieć pewność, że te sprawy są naprawdę dobrze rozstrzygane - podkreślił wiceszef MS.

Konwencja haska reguluje kwestię porwań rodzicielskich w przypadku uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w innym państwie.

Jak podkreślił Wójcik, po wprowadzeniu zmian sprawami uprowadzeń rodzicielskich będzie zajmować się od 30 do 40 sędziów. MS chce przeprowadzić cykl szkoleń dla sędziów, prokuratorów i adwokatów.

W ocenie wiceministra sprawami tego typu nie powinny się zajmować sądy rejonowe. W Polsce mamy ponad 300 sądów rejonowych, co sprawia, że sprawy te są w bardzo różny sposób rozstrzygane, często przez sędziów, którzy nie mają doświadczenia w tej trudnej materii - tłumaczył Wójcik. Obecnie instancją odwoławczą są sądy okręgowe.

Zgodnie z propozycją wprowadzony zostanie też - jak mówił wiceminister sprawiedliwości - zakaz wydawania dzieci do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Według Wójcika w projekcie znajdzie się też propozycja wprowadzenia nadzwyczajnego środka w postaci skargi kasacyjnej, który leżałby w kompetencjach ministra sprawiedliwości lub prokuratora generalnego. "To środek nadzwyczajny, który będzie nam dawał możliwości interwencji w przypadkach, gdy jakieś błędy mogły być popełnione" - mówił wiceminister.

Przedstawił też informację o działaniach podejmowanych przez MS ws. uprowadzeń rodzicielskich w związku z dezyderatem sejmowej komisji w maju zeszłego roku. Komisja apelowała w nim m.in. o podjęcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac nad przygotowaniem i wdrożeniem w życie rozwiązań prawnych mogących zapewnić właściwe stosowanie i wykonywanie przepisów Konwencji haskiej.