W tamtym roku dostałam pod choinkę suszarkę do włosów. Miała jednak poważne wady, ale sprzedawca nie chciał uznać reklamacji. Przyrzekłam sobie, że w podobnej sytuacji nie dam za wygraną - jeśli trzeba będzie, pójdę na przykład do sądu. Chcę jednak wiedzieć, czy można tego uniknąć i z taką sprawą zwrócić się do Federacji Konsumentów - pyta pani Grażyna z Wałcza.

Pomoc można uzyskać nie tylko w Federacji Konsumentów.

W przypadku każdej spornej sytuacji z przedsiębiorcą lub wątpliwości związanych z zawarciem umowy konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. Do kompetencji rzeczników należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Ponadto pomocy należy szukać u organizacji pozarządowych współfinansowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli wspomnianej Federacji Konsumentów i Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 0 800 800 008.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 633 - 634 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

• Art. 37 i art. 39 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2001 r. nr 122, poz. 1319 z późn. zm.).