Wiem, że sklepy przyjmują stary sprzęt od klientów przy zakupie nowego. Monitor chcę jednak kupić przez internet, bo będzie taniej. Czy wtedy też mogę oddać stary sprzęt? - pyta pan Mirek z Olsztyna.

Tak. Klienci sklepów mają prawo nieodpłatnie oddać w sklepie zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny.

Mogą to jednak zrobić tylko wtedy, gdy kupują nowe urządzenie tego samego typu i w takiej samej ilości. Czyli kupując jeden monitor, możemy oddać jeden stary monitor. Dotyczy to także zakupów w sklepach internetowych. Prawo regulujące te kwestie nie dzieli sklepów na internetowe i tradycyjne, a obowiązek przyjęcia zużytych urządzeń nakłada na sprzedawców detalicznych. Należą do nich także firmy handlujące przez internet.

Problemem może być natomiast dowóz. Ustawa nie nakłada na sprzedawcę obowiązku zapewnienia transportu takiego urządzenia. Konsument musi sam go zorganizować. Co prawda niektóre sklepy, dowożąc do klienta nowy produkt, oferują odbiór i transport starego sprzętu bez dodatkowych opłat, ale jest to forma zachęty do skorzystania z oferty danego sklepu i nie każdy oferuje taką możliwość. Warto więc upewnić się, czy sklep, w którym zamierza pan kupić monitor, oferuje bezpłatny transport odebranego starego sprzętu.

Uwaga! W nowym roku, po zmianie przepisów (czekają na podpis prezydenta) sklep będzie mógł odmówić przyjęcia starego urządzenia, ale tylko wtedy, gdy będzie on stanowił zagrożenie dla osób je przyjmujących.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 42 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).