Zbliżające się święta wymagają wzmożonych zakupów czy planowania podróży i załatwiania różnego rodzaju spraw, dzięki którym świętowanie będzie udane. Będą tym bardziej udane, im bardziej każdy zadba w ferworze tych zajęć o swoje prawa, nie zapominając też o obowiązkach. Jak to zrobić?
Wskazówki przynosi dzisiejszy poradnik. Te strony poświęcamy takim zagadnieniom, jak np. prawa konsumentów w razie stwierdzenia wad w zakupach dokonanych czy to w ramach świątecznej promocji, czy w sklepie internetowym. Odpowiadamy na pytania o obowiązki kierowców, odpowiedzialność za niewykonaną usługę przewoźników i biur podróży, wyjaśniając np., czy firma może dowolnie zmieniać ceny wycieczek. Wskazujemy wreszcie, gdzie można udać się po pomoc w przypadku powstałych sporów i jaki sąd je rozstrzyga, jeśli nie uda się sprawy zakończyć polubownie.