Prezes UOKiK uznała, że Bank PKO BP naruszył prawo, wprowadzając konsumentów w błąd w trakcie kampanii reklamowej lokaty terminowej Max Lokata. Na bank została nałożona kara w wysokości ponad 5,7 mln zł.

- Kara jest wysoka kwotowo, natomiast Urząd nakłada karę w odniesieniu do przychodu przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę przychód banku, można uznać, że jej wysokość jest symboliczna - mówi Małgorzata Krasnodębska- -Tomkiel, prezes UOKiK.

Dodaje, że kara została nałożona za stosowanie przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych, który w przekazie reklamującym informował, że Max Lokata jest oprocentowana w wysokości 6 proc. w skali dwunastu miesięcy.

Oprocentowanie tego typu produktów liczy się od momentu zawarcia umowy, a w przypadku tej lokaty oprocentowanie było liczone od momentu późniejszego, czyli od 18 marca 2008 r. - tłumaczy Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel.

Ponadto bank nie zamieszczał w reklamie żadnych oznaczeń ani odesłań wskazujących na konieczność zapoznania się z dodatkowymi materiałami.

- Użycie sformułowania bez gwiazdek sugerowało odbiorcy, że reklama zawierała wszystkie istotne informacje - podkreśla prezes UOKiK.