Od 1 stycznia przyszłego roku starostowie, którzy do tej pory gospodarowali nieruchomościami Skarbu Państwa, będą musieli przekazać je ministrowi skarbu państwa, jeżeli ten zwróci się do nich z takim wnioskiem. W nowym roku więcej uprawnień w zakresie wywłaszczeń otrzymają też wojewodowie. Grunty przeznaczone pod ogrody działkowe gminy będą mogły przekazywać dowolnej organizacji, nie tylko Polskiemu Związkowi Działkowców. Inspektorzy nadzoru budowlanego będą mogli legalizować samowole wzniesione na gruntach nieobjętych planami zagospodarowania.
Wraz z początkiem przyszłego roku wchodzi w życie bardzo wiele zmian w przepisach budowlanych oraz przepisach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie władz wykonawczych i uchwałodawczych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

Zadania ministra skarbu

Od początku przyszłego roku więcej kompetencji w zakresie gospodarowania nieruchomościami otrzyma minister skarbu państwa. Przewiduje to nowelizacja z 15 października 2008 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 220, poz. 1412). Zgodnie z tą nowelizacją minister skarbu państwa ma gospodarować nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a także nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP