Wraz z początkiem przyszłego roku wchodzi w życie bardzo wiele zmian w przepisach budowlanych oraz przepisach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie władz wykonawczych i uchwałodawczych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

Zadania ministra skarbu

Od początku przyszłego roku więcej kompetencji w zakresie gospodarowania nieruchomościami otrzyma minister skarbu państwa. Przewiduje to nowelizacja z 15 października 2008 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 220, poz. 1412). Zgodnie z tą nowelizacją minister skarbu państwa ma gospodarować nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a także nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP