Rejestracja podstawowego lub dodatkowego miejsca zamieszkania zamiast meldunku. Z poprzedniego miejsca zamieszkania obywatela wyrejestruje automatycznie urząd. Urząd nie będzie żądał dokumentów na potwierdzenie danych ujętych w rejestrze PESEL.
Sejm rozpoczął prace nad zniesieniem obowiązku meldunkowego oraz wprowadzeniem istotnych zmian w zasadach rejestracji danych w rejestrze PESEL. Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ewidencji ludności. Obowiązek meldowania się na czas nieokreślony i określony zostanie zastąpiony obowiązkiem rejestracji podstawowego i dodatkowego miejsca zamieszkania, w związku z wyjazdem wakacyjnym, pobytem u krewnych lub inną krótkotrwałą zmianą miejsca pobytu. Do dopełnienia obowiązku rejestracji podstawowego i dodatkowego miejsca pobytu nie będzie potrzebna zgoda właściciela lub zarządcy budynku, a dopełnienie takich formalności potrzebne jest teraz, gdy np. ktoś chce zameldować się na pobyt stały.
- Skoro właściciel nie będzie musiał potwierdzać faktu zamieszkiwania i przez to wyrażać zgody na zameldowanie albo w przyszłości zarejestrowanie danej osoby, to doprowadzi to do takiej sytuacji, że każdy będzie mógł zarejestrować się tam, gdzie faktycznie mieszka - tłumaczy adwokat Maciej Lipiec z kancelarii adwokackich. Uporządkuje to ewidencję ludności, bo teraz często wiele osób nie może zameldować się z powodu waśni rodzinnych albo nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości. Wielu właścicieli lokali odmawia zameldowania lokatorów, bojąc się utraty prawa do mieszkania - dodaje Maciej Lipiec.