Depozyty bankowe objęto wyższymi gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ponad dwa tygodnie temu. W razie upadku banku kwoty stanowiące równowartość do 50 tys. euro będą wypłacane w całości. Natomiast 13 grudnia weszły w życie pozostałe przepisy ustawy z 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1315).

Nowelizacja likwiduje współfinansowanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez NBP. Dotychczas wpłaty wynosiły 50 proc. ogółu wpłat do Funduszu. NBP będzie mógł udzielać kredytów o charakterze krótkoterminowym na rzecz BFG, ale po ustanowieniu zabezpieczenia.

Zwiększą się też kompetencje BFG, który będzie mógł kontrolować sytuację finansową i system zarządzania banku korzystającego z pomocy finansowej. Przepisy obligują Fundusz do sprawdzania, czy bank należycie wykorzystuje otrzymaną pomoc.

- Z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu bankowego wydaje się to korzystnym rozwiązaniem - mówi Bartłomiej Sobieraj, prawnik z Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Nowelizacja zmniejsza do siedmiu liczbę członków rady nadzorczej BFG. Dwóch ma powoływać minister finansów, dwóch - prezes Narodowego Banku Polskiego, jednego - przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i dwóch - Związek Banków Polskich. Przewodniczącego ma powoływać minister finansów po zasięgnięciu opinii prezesa NBP i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Prezydent, podpisując nowelizację, zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego przepisy, które ograniczają pozycję NBP.