Konferencja organizowana jest przez Koło naukowe Historii Państwa i Prawa TBSP UJ.

Konferencja skierowana jest do młodych badaczy prawa, w szczególności studentów i doktorantów uniwersytetów europejskich. Jej celem jest "podjęcie dialogu z przeszłością poprzez umożliwienie wymiany myśli między historykami prawa, a badaczami prawa współczesnego" - wskazują organizatorzy.