Nie żyje prof. Andrzej Murzynowski, ekspert pierwszej w polskim Sejmie komisji śledczej. Miał 90 lat.

Prof. Murzynowski był uczestnikiem Powstania Warszawskiego w szeregach AK.

Po wojnie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, a potem swoją karierę naukową związał z Uniwersytetem Warszawskim.

Uchodził za jednego z najwybitniejszym specjalistów w dziedzinie procedury karnej. Był autorem co najmniej kilkudziesięciu prac naukowych na ten temat. Pracował nad wielką reformą prawa karnego z 1997 r., która zmieniała regulacje pochodzące z 1969 r.

Po przełomie 1989 r. wszedł w skład Sądu Najwyższego i w latach 1990-96 kierował Izbą Karną SN.

Pod jego kierunkiem zapadła w lutym 1994 r. uchwała o zasadach realizacji immunitetu parlamentarnego. 19 stycznia Murzynowski przewodniczył 7-osobowemu składowi SN, który wydał uchwałę o gwarancji dochowania tajemnicy dziennikarskiej. Głosi ona, że osoby obowiązane do zachowania tej tajemnicy mogą odmówić zeznań w czasie przesłuchania.

W 2002 r., już jako sędzia SN w stanie spoczynku, został ekspertem pierwszej sejmowej komisji śledczej, powołanej do wyjaśnienia działań państwa w sprawie Lwa Rywina. Od jego wypowiedzi eksperckich nierzadko zależał zakres prac tej komisji. Wiosną 2003 r. zrezygnował z tej funkcji. Jak pisała wtedy prasa, prezes Gardocki uznał, że udział profesora w pracach komisji śledczej może uchybiać godności urzędu sędziowskiego.

Wojciech Tumidalski (PAP)

wkt/ sta/ karo/PS