ŁUKASZ KULIGOWSKI:

Czy osoba z terenów zalanych, która trafiła do szpitala w innej miejscowości, niż jest zameldowana, może głosować w niedzielnych wyborach?

BEATA TOKAJ*:

Tak, ponieważ jeśli dana osoba jest w szpitalu, to jest objęta spisem wyborców w tym miejscu. Taki pacjent zostanie umieszczony w spisie wyborców sporządzanym w szpitalu. Natomiast w sytuacji, w której ktoś zostanie wypisany ze szpitala przed dniem głosowania, to wówczas ze szpitala powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania, aby zagłosować w innym miejscu. Taka konieczność wynika z faktu, że pacjent był już ujęty w spisie wyborców w szpitalu i został skreślony ze spisu sporządzanego w urzędzie gminy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Kto może zagłosować przez pełnomocnika i czy trzeba spełniać określone kryteria?

Taką możliwość mają osoby, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Mogą z takiej procedury skorzystać także ci, którzy ukończyli 75 lat. Jeżeli ktoś do tej pory nie ustanowił pełnomocnika, to już w ten sposób nie zagłosuje w pierwszej turze. Wniosek o ustanowienie pełnomocnika można było złożyć do 10 czerwca. Jednak takie osoby w dalszym ciągu będą mogły zagłosować za pośrednictwem pełnomocnika, jeżeli będzie druga tura wyborów. Wówczas również na 10 dni przed wyborami będzie można wystąpić o ustanowienie pełnomocnika. W takim przypadku trzeba złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. Osoba niepełnosprawna nie musi tego robić osobiście. Może to uczynić za pośrednictwem osoby, która będzie pełnomocnikiem. W urzędzie gminy zostanie sporządzone pełnomocnictwo i może je odebrać osoba, która będzie tym pełnomocnikiem, albo urzędnik umówi się z wyborcą i w jego domu sporządzi akt pełnomocnictwa.

Co może zrobić osoba, by móc głosować w sytuacji, gdy odniosła kontuzję i nie może wyjść z domu, a w dniu wyborów będzie przebywała poza miejscem zamieszkania?

Można w takiej sytuacji upoważnić bliską osobę do odebrania zaświadczenia o prawie do głosowania. Urząd gminy na tej podstawie powinien wydać to zaświadczenie.

Zaświadczenie o prawie do głosowania można otrzymać do 18 czerwca br. w godzinach pracy urzędu gminy.

*Beata Tokaj

dyrektor biura prawnego w Państwowej Komisji Wyborczej