Piątek będzie ostatnim dniem kampanii wyborczej. Zgodnie z ustawą o wyborze prezydenta kampanii wyborczej nie można prowadzić na 24 godziny przed dniem głosowania i w dniu głosowania aż do jego zakończenia.

Od godziny zero w sobotę, aż do zakończenia głosowania w niedzielę (czyli do 20.00) zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży dotyczących wyniku wyborów. W tym czasie nie można też zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, ani wygłaszać przemówień czy rozdawać ulotek. Wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym także są zakazane.

Z zaświadczeniem można zagłosować wszędzie

Jeszcze tylko w piątek osoby, które spędzą weekend poza domem mogą odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Od soboty, aż do zakończenia głosowania w niedzielę będzie trwać cisza wyborcza.

Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie, otrzymamy ( od ręki ) dwa zaświadczenia: o prawie do głosowania w pierwszej i ewentualnie drugiej turze. Po przedłożeniu zaświadczenia możliwe jest oddanie głosu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania

Ale nie tylko w takim przypadku obwodowa komisja wyborcza dopisze wyborcę do spisu w dniu głosowania. Dotyczy to także obywateli pominiętych w spisie wyborczym (jeżeli udokumentują, iż stale zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a urząd gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa wybierania) oraz stale zamieszkujących za granicą (na podstawie ważnego polskiego paszportu).

Głosowanie od godz. 6.00 do godziny 20.00

W głosowani, które odbędzie się w najbliższą niedzielę uczestniczyć mogą polscy obywatele, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat i nie zostali pozbawieni praw publicznych lub ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu.

Oddać swój głos można w lokalach wyborczych pomiędzy godziną 6.00 a 20.00. W tym roku po raz pierwszy głos można oddać nie tylko osobiście, ale także przez pełnomocnika. Ta druga możliwość dotyczy jednak wyborców niepełnosprawnych lub tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 75 lat. Osoby niepełnosprawne mogą ponadto korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób nie będących członkami obwodowej komisji wyborczej i mężami zaufania kandydatów.

Głosujemy na jednego kandydata
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca powinien okazać dokument tożsamości lub zaświadczenie o prawie do głosowania.

Na karcie do głosowania umieszczone będą w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona dziesięciu zarejestrowanych kandydatów. Głos należy oddać stawiając w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x". W razie postawienia znaku „X” w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata lub niepostawienia tego znaku w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata głos jest nieważny. Kartę do głosowania należy wrzucić do opieczętowanej urny wyborczej.

II tura wyborów

Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów na Prezydenta nie uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów 4 lipca zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie. W drugiej turze wyboru dokonamy spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1990 nr 67 poz. 398).