● Jakie powody leżą u podstaw dążenia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji do przekształcenia się w jednostkę badawczo-rozwojową?

– Przemawiają za tym racje merytoryczne i formalne. Zadaniem CLK nie jest wyłącznie obsługa bieżących zleceń, ale również rozwój stosowanych i opracowywanie nowych metod badawczych. Do 2003 roku CLK wielokrotnie dokonywało takich opracowań finansowanych ze środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę.

W wyniku kolejnych zmian porządkujących sferę finansów publicznych staliśmy się jednostką administracji publicznej – jednym z biur Komendy Głównej Policji. Nie pozwala nam to skutecznie prowadzić prac naukowych. Rozwój i doskonalenie metod badawczych jest ograniczone jedynie do zakupu gotowych produktów. Te jednak nie zawsze i nie w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom.

Zmiana statusu CLK w jednostkę badawczo – rozwojową (JBR) umożliwi powrót do modelu organizacyjnego, w którym – obok codziennej pracy – CLK prowadziło też działalność naukową. Wiele z opracowanych przez nas w tamtym czasie prototypów wzbudzało zainteresowanie zarówno naukowców jak i przedsiębiorców. Dobrym przykładem jest kamera do luminescencji opóźnionej, doskonałe narzędzie do ujawniania śladów linii papilarnych na wielobarwnych, tzw. trudnych podłożach. Urządzenie to wykorzystuje opisane przez naukowców zjawisko luminescencji, zostało zaś opracowane i zbudowane przez nas, wspólnie z partnerem – przedsiębiorcą z sektora MŚP. Kamera jest dziś przedmiotem dużego zainteresowania na całym świecie. Niestety skonsumowanie tego zainteresowania nie jest możliwe, bowiem obowiązująca nas formuła prawna po prostu nam na to nie pozwala. Mamy duży potencjał do tworzenia nowych narzędzi przydatnych w kryminalistyce, istnieje też duże zainteresowanie rozwiązaniami opracowanymi przez praktyków. Krępują nas jednak obowiązujące przepisy.

● Jakie nowe możliwości otworzą się przed CLK KGP po osiągnięciu statusu jednostki badawczo – rozwojowej?

– Formuła JBR da nam przede wszystkim znacznie większe możliwości finansowania działalności naukowo – badawczej. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu środków z budżetu państwa przeznaczonych na naukę, jak i funduszy unijnych. Z większą swobodą będzie można prowadzić też działalność szkoleniową. Dodatkowo, w Unii Europejskiej toczy się dyskusja na temat ujednolicenia zasad i stworzenia przejrzystych standardów zarówno technicznych, jak i interpretacyjnych, w szeroko pojętych naukach sądowych. CLK działające jako niezależna jednostka naukowa z powodzeniem może podjąć się tego typu zadań.