● Dzisiaj wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o Prokuratorii Generalnej, które w sposób istotny rozszerzają wasze kompetencje. Czy to znaczy, że majątek państwowy będzie teraz lepiej chroniony?

– Kompetencje Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w istotny sposób się zwiększą. Do tej pory obowiązkowo reprezentowała ona Skarb Państwa w sprawach o wartości powyżej 1 mln zł. Ta granica była sztuczna i wywoływała problemy w praktyce. Teraz ustawodawca wybrał najprostsze rozwiązanie – powiązanie kompetencji Prokuratorii z właściwością sądów okręgowych. Jeżeli sprawa wszczęta po wejściu w życie nowelizacji będzie rozpoznawana w I instancji w sądzie okręgowym, to Prokuratoria będzie musiała reprezentować Skarb Państwa. Jeśli zaś sprawa rozpoznawana będzie w I instancji przez sąd rejonowy, to Prokuratoria nie będzie w niej występować – z dwoma wyjątkami.

● Jakie to są sytuacje?

– Sprawy o stwierdzenie zasiedzenia oraz o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym – jednak tylko w sytuacji, gdy wartość sporu przewyższa milion złotych.

● Czy Prokuratoria reprezentuje także urzędy państwowe?

– Nie. Zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed Sądem Najwyższym Prokuratoria może reprezentować tylko Skarb Państwa. Jeśli zatem w sprawie występuje urząd – np. jako pracodawca – to w tej sprawie nie może pojawić się Prokuratoria.

● Według nowelizacji radcowie, którzy wygrają sprawy, mają otrzymywać zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Wcześniej nie byli wynagradzani za prowadzenie spraw?

– Tak, i było to rozwiązanie krzywdzące. Do tej pory radcowie Prokuratorii nie mieli prawa do kosztów zastępstwa procesowego, w przeciwieństwie do radców prawnych zatrudnionych w urzędach. Trzeba pamiętać, że chodzić tu będzie jedynie o koszty, które zostaną zasądzone i ściągnięte od drugiej strony. Poza tym nawet w największych sprawach – o kilkaset milionów złotych – koszty zastępstwa procesowego wynoszą 7,2 tys. zł. Co więcej, sądy nierzadko w ogóle nie zasądzają kosztów na rzecz Skarbu Państwa, a nawet jeśli zasądzą, to często koszty są nieściągalne. Nowelizacja będzie miała raczej wymiar motywacyjny, a dopiero w drugiej kolejności finansowy. Nawet niewielkie kwoty są jednak istotne, bo w tym roku radcowie Prokuratorii – w przeciwieństwie do sędziów – nie mogą liczyć na realne podwyżki wynagrodzeń.

● Uregulowano też zasady współpracy między Prokuratorią a innymi organami państwa. Czy Prokuratoria miała dostęp do wszystkich dokumentów?

– Miała. Zakres nowego rozporządzenia wykonawczego do ustawy musi być jednak rozszerzony o sprawy międzynarodowe. Do tej pory uregulowana była jedynie współpraca w sprawach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.