● Panie ministrze czy SOLVIT może być alternatywą dla postępowań sądowych?

– Z pewnością tak. SOLVIT to nieformalny system rozwiązywania problemów prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego. Dlatego też działa szybciej niż formalne procedury sądowe. Ważne, aby do SOLVIT zgłosić się odpowiednio wcześnie, tzn. zanim pozew trafi do sądu. Należy również podkreślić, iż nasza działalność jest bezpłatna.

● Czym tak naprawdę jest SOLVIT?

– SOLVIT to system działający we wszystkich krajach członkowskich Unii. Eksperci SOLVIT zajmują się rozwiązywaniem problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej państw należących Europejskiego Obszaru Gospodarczego. SOLVIT z roku na rok zyskuje na popularności, o czym świadczy stały wzrost liczby zgłaszanych wniosków. W 2004 roku, kiedy powstało Polskie Centrum SOLVIT, wpłynęło 78 wniosków, w roku ubiegłym skarg było już 319.

● Jakie sprawy można zgłaszać do SOLVIT?

– Do SOLVIT można zgłaszać każdą sprawę, która ma charakter transgraniczny. To znaczy wówczas, gdy polski obywatel ma problem z organem administracji innego państwa UE, związany z naruszeniem prawa wspólnotowego w kwestiach związanych ze swobodnym przepływem usług, osób, towarów i kapitału. SOLVIT nie zajmuje się jednak sporami między dwoma przedsiębiorcami lub między konsumentem i przedsiębiorcą. Ponadto interwencja SOLVIT jest wykluczona, gdy równocześnie toczy się postępowanie sądowe.