1 Doprowadź do wniesienia do sądu sprawy o eksmisję sąsiada, który zakłóca spokój

Nawet gdy lokator opłaca czynsz w terminie i w wymaganej wysokości oraz zajmuje mieszkanie na podstawie ważnej umowy najmu lub innego tytułu prawnego, może z niego zostać wyeksmitowany wówczas, gdy zakłóca spokój i porządek w budynku. Na przykład urządza awantury lub głośne libacje i w ten sposób uniemożliwia sąsiadom nocny wypoczynek. Gdy zanieczyszcza i dewastuje systematycznie i uporczywie pomieszczenia, których wszyscy mieszkańcy używają wspólnie, np. piwnice, windy, zsypy, instalację elektryczną na klatce schodowej, to wówczas również można przyjąć, że czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku. Takie zachowanie sąsiada daje podstawę do wytoczenia przeciwko niemu powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Z pozwem do sądu o eksmisję może wystąpić inny lokator lub właściciel budynku. Natomiast w razie znęcania się przez lokatora nad rodziną z powództwem o eksmisję może wystąpić współlokator.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak wnioskować, aby sąd zobowiązał do zaprzestania zakłóceń przy korzystaniu z sąsiednich posesji

Czy można złożyć skargę do zarządu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej na hałasy i nocne awantury

Jak żądać odszkodowania za zalanie mieszkania spowodowane przez lokatora z góry

Czy można doprowadzić do ukarania sąsiada grzywną lub aresztem za zakłócanie spokoju i inne wykroczenia

Jak się zabezpieczyć przed sąsiadem piromanem

Czy można się domagać odszkodowania za szkody, które wyrządziły pozostawione bez opieki dzieci

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na to, jak skutecznie pozbyć się uciążliwego sąsiada.