Od przeszło miesiąca obowiązują znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego. Umożliwiają one każdemu zainteresowanemu zapisanie w testamencie konkretnych przedmiotów (rzeczy), które po jego śmierci przypadną wskazanym w nim osobom. Przywilej ten nie dotyczy jednak każdego testamentu.

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Jest to tzw. zapis windykacyjny. Kodeks cywilny ogranicza jednak katalog przedmiotów, które mogą być przedmiotem takiego zapisu. Zgodnie z nim w testamencie można wskazać:

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo zapisać w spadku nieruchomość wskazanej osobie
W pełnej wersji artykułu:

Warunki i terminy
Zapis zwykły
Odrzucenie spadku
Długi spadkowe
Kiedy zapisobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia
Czy do sporządzenia zapisu windykacyjnego niezbędna jest forma aktu notarialnego